ZASADY PRZYJĘCIA PACJENTA DO SZPITALA

W Izbie Przyjęć Szpitala Śląskiego w Cieszynie świadczenia udzielane są:

 • pacjentom kierowanym do leczenia szpitalnego, posiadającym stosowne skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego, lekarza poradni specjalistycznej lub innegio lekarza,
 • pacjentom wymagającym leczenia szpitalnego ze względu zagrożenie zdrowia lub życia, przyjmowanym w trybie nagłym ze skierowaniem lub bez skierowania,
 • pacjentom ambulatoryjnym, którzy doznali urazu wymagającego udzielenia porady specjalistycznej w dniu urazu, poza godzinami pracy poradni urazowo-ortopedycznej lub chirurgicznej w miejscu zamieszkania lub wykraczającego poza kompetencje tych poradni,
 • pacjentom wymagającym porady z zakresu kompetencji lekarza rodzinnego w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia (w ciągu tygodnia od godziny 18.00 do 8.00, a przez soboty, niedziele i święta w ciągu całej doby) czyli tzw. nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska- czytaj osobny załącznik

 

Pacjenci, zgłaszający się do Szpitala mogą być przyjmowani:

 1. w trybie planowym ze skierowaniem
 2. w trybie nieplanowym ze skierowaniem lub bez skierowania
 3. w trybie nagłym

 

I. Pacjenci przyjmowani w trybie planowym:

 1. Pacjent zgłaszający się do rejestracji Izby Przyjęć podaje skierowanie do szpitala oraz dokumenty potwierdzające dane osobowe /dowód osobisty ewentualnie paszport, dokument potwierdzający ubezpieczenie oraz przynależność do oddziału NFZ, a dla obcokrajowców rodzaj i numer karty pobytu oraz numer identyfikacyjny Unii Europejskiej/.
 2. Pacjent podaje dane osoby, której można udzielić informacji o jego pobycie w szpitalu i stanie zdrowia.
 3. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy potwierdza podpisem zgodę na hospitalizację oraz zgodę na udzielanie informacji o jego pobycie, stanie zdrowia i udostępnianie dokumentów lub oświadczenie o nieudzielaniu powyższych informacji.
 4. Pacjent kierowany jest do przebieralni, gdzie osoba uprawniona dokonuje spisu w dwóch egzemplarzach rzeczy pacjenta – jeśli zostawia je w Szpitalnym Depozycie Ubraniowym. Jeden egzemplarz otrzymuje pacjent, drugi załączony jest do pozostawionych rzeczy.
 5. Sanitariusz zabiera z rejestracji historię choroby i odprowadza/zawozi pacjenta do oddziału.
 6. Sanitariusz przekazuje pacjenta i jego dokumentację personelowi oddziału.

 

II. Pacjenci przyjmowani w trybie nieplanowym ze skierowaniem lub bez skierowania:

 1. Pacjent zgłasza się do rejestracji Izby Przyjęć.
 2. Pielęgniarka/rejestratorka informuje o przybyciu pacjenta lekarza dyżurnego I.P.
 3. Rejestratorka dokonuje czynności rejestracyjnych na podstawie dokumentów jak w punkcie I.1. W przypadku gdy stan zdrowia pacjenta na to nie pozwala dane te są zbierane w gabinecie gdzie pacjent jest badany lub od rodziny/opiekuna pacjenta.
 4. Wskazuje pacjentowi poczekalnię lub gabinet, w którym pacjent będzie badany.
 5. Lekarz dyżurny I.P. bada pacjenta, podejmuje decyzje dotyczące dalszego postępowania diagnostyczno-leczniczego.
 6. Na badania diagnostyczne wykonywane poza I.P. pacjent transportowany jest przez sanitariusza.
 7. Lekarz dyżurny I.P. decyduje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala.
 8. Dalsze czynności związane z przyjmowaniem pacjenta do szpitala odbywają się jak w I pkt 4-6.

 

III. Pacjenci przyjmowani w trybie nagłym:

 1. W pierwszej kolejności zaopatrywani są pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
 2. Lekarz I.P. zobowiązany jest do natychmiastowej oceny stanu zdrowia i podjęcia działań zależnych od tej oceny.
 3. W przypadku pacjenta nieprzytomnego lub pacjenta, z którym nie jest możliwe uzyskanie dwustronnego kontaktu logicznego, decyzję dotyczącą postępowania z pacjentem /hospitalizacja, transport do innego ośrodka, diagnostyka inwazyjna, zabieg operacyjny/ podejmowane są przez lekarza I.P. lub zespół lekarzy zgodnie z najlepszą wiedzą i aktualnymi standardami medycznymi odnoszącymi się rozpoznania choroby ustalonego lub prawdopodobnego /z wyłączeniem art 4 Ustawy o zawodzie lekarza – dotyczy stanu zagrożenia życia/.
 4. Lekarz dyżurny zleca przyjęcie pacjenta do oddziału.
 5. Czynności rejestracyjne wykonywane są po wykonaniu czynności medycznych.
 6. W przypadku pozostawienia w I.P. rzeczy pacjenta nieprzytomnego wykonywany jest ich spis oraz przekazanie tych rzeczy do magazynu szpitalnego. Rzeczy wartościowe przekazywane są do depozytu.

 

ODMOWA PRZYJĘCIA DO SZPITALA
W przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala lekarz I.P:

 • Udziela pacjentowi wskazówek dotyczących dalszego postępowania i leczenia
 • Wydaje pacjentowi kartę informacyjną I.P.
 • W przypadku, gdy pacjent nie wyraża zgody na pozostanie w szpitalu i odmawia podpisania stosownego oświadczenia, lekarz I.P. dokonuje zapisu w dokumentacji medycznej.

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top