fotowoltaika

 

Tytuł: Instalacja systemu fotowoltaicznego w ZZOZ w Cieszynie
Beneficjent:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Koszt całkowity:
898 096,00 zł
Dofinansowanie:
763 381,60 zł
Starostwo Powiatowe w Cieszynie zapewnia wkład własny.


Cel:
Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji (ograniczenie zanieczyszczenia powietrza), poprawa efektywności energetycznej ZZOZ w Cieszynie, zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynków pawilonu łóżkowego i diagnostyczno-zabiegowego oraz zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych przez wykonanie w ZZOZ w Cieszynie instalacji fotowoltaicznej (PV) na elewacji południowej pawilonu łóżkowego i pawilonu diagnostyczno-zabiegowego oraz części dachu pawilonu diagnostyczno-zabiegowego wraz z podłączeniem jej do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Wytwarzania energia elektryczna będzie w całości wykorzystywana na pokrycie bieżącego zapotrzebowania na prąd u beneficjenta, szczególnie w okresie zwiększonego poboru związanego z działaniem klimatyzacji.

Termin zakończenia projektu: 31.10.2018 r.


Krótki opis projektu:
Inwestycja obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie: systemu paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem oraz przebudowę układu pomiaru energii przystosowującą układ do pomiaru energii wytworzonej.  Instalacja składająca się z 457 szt. modułów zbudowanych z krzemu monokrystalicznego o mocy 300 Wp każdy. Całkowita moc zainstalowana to 137,1 kWp. Instalacja zostanie zlokalizowana na budynkach A ( Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy dach 306 szt. modułów i elewacja 58 szt. modułów ) i budynku B ( Pawilon Łóżkowy elewacja 93 szt. modułów).


Zakładane efekty, główne korzyści:
Celem instalacji jest uzyskanie oszczędności finansowych związanych z produkcją energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby własne.
Zakładane parametry: Produkcja energii elektrycznej 107 MWh/rok, oszczędność emisji CO2 89 Mg/rok.

Wizualizacja instalacji fotowoltaicznej

 

 

loga_rpo_wszystkie_na_strone

konferencja3

12 listopada w Szpitalu Śląskim w Cieszynie odbyła się konferencja prasowa, poświęcona realizowanemu projektowi „Zaawansowane środowisko informatyczne dla elektronicznych usług i dokumentacji medycznej w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie”. Informatyzacja szpitala postępuje, a odpowiedni sprzęt już zakupiono. Podczas konferencji opowiedzieli o tym Krzysztof Kudzia, kierownik projektu oraz Piotr Zastawnik, kierownik sekcji IT i administracji danych osobowych.

 

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top